7 Cục Đẩy Công Suất Dưới 3 Triệu

Cục đẩy công suất dưới 3 triệu (loại 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh) ở thị  trường Việt Nam về cơ bản thiết kế của sản phẩm khá đẹp, thường được sử  dụng dàn âm thanh nhỏ như karaoke gia đình và nghe nhạc trong phòng có  diện tích vừa nhỏ, với nhu cầu có thể chấp nhận được.